Power Plate

Power PlatePosilování a vůbec zdravý životní styl se stal doslova fenoménem posledních let. Lidé mnohem více dbají na své zdraví a na to, jak žít, aby na světě zůstali do vysokého věku.

Power plate je revoluční stroj, který pomáhá trénovat a posilovat zcela novým inovativním způsobem. Cvičení na Power Plate je nenáročné a je přístupné každému bez ohledu na věk a fyzickou úroveň, a to bez zatížení kloubů a dalších částí těla.

 

Co je Power Plate?

Power Plate® je cvičící stroj, který využívá zdokonalenou formu vibrací.

Trojrozměrná vibrační technologie, na níž je založena funkce Power Plate®, je v současnosti nejnovější užívanou cvičební technikou, která přináší nový rozměr do kondičního cvičení a zdravého životního stylu pro všechny věkové kategorie a tělesné schopnosti.

Power Plate® pracuje na bázi mimovolních tělesných reflexů, které jsou vyvolány speciální vibrací působící na vysoký počet svalových vláken, jež nejsou při běžném tréninku ovlivnitelná.

Umožňuje tak snadný, bezpečný a vysoce efektivní trénink, kdy za pouhých 30 minut dosáhnete stejných výsledků jako při běžném cvičení trvajícím 1,5 až 2 hodiny.

O Power Plate

Jak to funguje?

Jak funguje Power PlateAcceleration Training™ na přístrojích Power Plate® vytváří v lidském těle nestabilitu, protože s každou vibrací je tělo nuceno vykonávat reflexní kontrakce (stahy) ve svalech v rozsahu 25 až 50x za sekundu. Dále tyto kontrakce musí pracovat v různých dimenzích, neboť přístroj Power Plate® kmitá ve všech třech rovinách přesně tak, jak je k tomu uzpůsobeno lidské tělo. Výsledkem této činnosti je neuvěřitelné zlepšení výkonu, síly a odolnosti.

Princip, na kterém stroje Power Plate® fungují, spočívá v Newtonových pohybových zákonech: síla vyvíjená tělesem je rovna součinu jeho hmotnosti a zrychlení, f = m × a. To znamená, že svalovou práci (stabilitu, sílu, výkon) lze zlepšit buďto pomocí větší zátěže nebo větších zrychlení. Mnoho způsobů cvičení a posilování využívá hmotnosti – různé posilovací stroje, činky, závaží, apod. Stroje Power Plate® namísto toho využívají druhou část výše zmíněné rovnice, použitím zrychlení při zachování hmotnosti, tedy tělesné hmotnosti.

Jde o skutečný průlom, v kondičním i posilovacím cvičení, protože umožňuje optimálně zatěžovat lidský organismus a přitom minimalizovat nadměrné nárazy, dopady, zatížení. Gravitace je tou silou, která přidává zátěž lidskému organismu, v každém okamžiku, každý den, při každém pohybu. Prostřednictvím cvičení Acceleration Training™, na stroji Power Plate® se tělo cítí jakoby “vážilo” víc při každém zrychlení způsobeném vibracemi.

Výsledkem je, že tělo překonává daleko větší “zátěž” při každém pohybu. To je podstata všech posilovacích a kondičních programů a stroje Power Plate® k tomu jednoduše využívají různé části téže rovnice! Ve svém důsledku stojí výsledky cvičení Acceleration Training™ na stejných biologických a fyziologických základech, které se využívají v jiných formách cvičení. Rozdíl je pouze v povaze využívaného podnětu (tj. zrychlení), a ne v odezvě těla na zátěž.

Účinky a benefity Power Plate

Účinky a benefity Power PlatePower Plate® je prvotřídní zařízení pro vibrační trénink, které představuje zcela nový rozměr v péči o zdraví a kondici, životním stylu a tělesné kondici. Potenciální přínosy začlenění cvičení se strojem Power Plate® do pravidelného režimu, bez ohledu na to, zda jste špičkovým sportovcem, kondičním nadšencem nebo jen běžným uživatelem, jsou obrovské. Tyto přínosy nevyplývají jen z nezávislého výzkumu, ale i z ohlasů mnoha našich zákazníků.

 • Zvýšení svalové síly, výbušnosti a odrazových schopností
 • Tvarování postavy a redukce celulitidy
 • Zlepšení flexibility a rozsahu pohyblivosti
 • Zlepšení rovnováhy a koordinace
 • Zvýšení hustoty kostní tkáně
 • Zvýšení hladiny některých hormonů
 • Zotavení a regenerace
 • Zvýšená cirkulace krve
 • Podpora nervosvalových funkcí

Zvýšení svalové síly, výbušnosti a odrazových schopností

Výzkumy provedené na univerzitách po celém světě prokázaly, že cvičení na Power Plate® podporuje svalovou sílu, nárůst svalové hmoty, výbušnou sílu a odrazové schopnosti. Zlepšení síly je primárním benefitem cvičení na Power Plate® a zároveň důležitým faktorem k dosažení předem vytyčených specifických cílů.

Vzhledem k tomu, že vibrace stimulují rychlá svalová vlákna, získávají sportovci, kteří stroje Power Plate® používají dlouhodobě, výrazný nárůst výbušné svalové síly, motorických schopností, svalové vytrvalosti a celkové pohyblivosti.

Tvarování postavy a redukce celulitidy

Power Plate® a s ním spojený Acceleration training™ jsou velmi vhodné metody pro rychlé a správné formování postavy. Díky zvýšené cirkulaci krve se zlepšuje kvalita pokožky a redukuje se celulitida.

Výzkumy prováděné na německé klinice SANADERM dokazují, že cvičení na vibračním stroji Power Plate® pomáhá redukovat celulitidu.

Zlepšení flexibility a rozsahu pohyblivosti

Nazarov, první vědec zabývající se experimenty s vibracemi celého těla v souvislosti s tréninkem se zaměřil především na flexibilitu. Zjistil, že protahovací cviky s vibracemi mají za následek větší zlepšení flexibility než protahovací cvičení samotná (bez vibrací). Vystavením protaženého a pasivního svalu vibracím se zvyšuje napětí ve svalu, stimulují se šlachová tělíska a tím se zvyšuje uvolnění svalových vláken. Zvýšená cirkulace krevního oběhu zvyšuje teplotu svalů, což má za následek snížení viskozity a zvýšení flexibility zároveň se zmírněním bolesti spojené s protahováním.

Zlepšení rovnováhy a koordinace

Jednotlivě vykonávané funkční pohybové úkony na Power Plate® stroji mohou zlepšit koordinaci a pohybové vzorce. Vibrace stimulují neuromuskulární systém takovou rychlostí, že téměř všechna svalová vlákna jsou mimovolně zapojena a je stimulován percepční systém. Tímto způsobem mohou být nové pohyby naučeny v kratším čase.

Zvýšení hustoty kostní tkáně

Stupeň zátěže ovlivňuje přeměnu a kvalitu kostí. Je obecně známo, že pohyb pozitivně ovlivňuje proces přeměny kostí. Aby nedocházelo k řídnutí kostí, je třeba oporovou soustavu mechanicky zatěžovat. Mechanické zatěžování je podstatné pro stimulaci obnovy minerálů. Ve většině případů je však velice těžké, až nebezpečné trénovat osoby vyššího věku s požadovanou zátěží, avšak výzkum prokázal, že cvičení na strojích Power Plate® může být k tomuto účelu bezpečně používáno.

Zvýšení hladiny některých hormonů

Při tréninku na Power Plate® tělo reaguje zvýšenou tvorbou růstového hormonu, a to ve velmi krátkém čase (8-12 minut). Nastává významná stabilizace „stresového hormonu“ kortizolu. Po cvičení se také uvolňují endorfiny.

Zotavení a regenerace

Je známo, že lidem trpícím potížemi jako artróza, osteoporóza, Parkinsonova choroba, roztroušená skleróza, diabetes, nadváha a mnohými dalšími onemocněními velmi prospívá pohybová aktivita. Tito lidé však bohužel často nejsou schopni plnohodnotně cvičit. Přestože na tyto nemoci ve většině případů není vyvinuta léčba, cvičení na Power Plate® může zmírnit jejich symptomy a tím zlepšit kvalitu života. Nejdůležitější přínos, jež Acceleration training™ nabízí, je komplexní forma cvičení pro podporu zdraví a kvalitního aktivního života.

Zvýšená cirkulace krve, zvýšení metabolismu

Trénink na Power Plate® také zlepšuje krevní oběh ve svalech. Výsledkem je lepší výkon metabolismu a jeho zrychlení, zvýšená produkce kyslíku, lepší prokrvení a zlepšený lymfatický oběh. Výživa na nejhlubší buněčné úrovni se zvyšuje. Odstranění toxinů a metabolického odpadu podporuje zlepšení imunitního systému, zlepšuje pokožku a zvyšuje potenciál pro aktivní a zdravý život.

Podpora nervosvalových funkcí

Při cvičení na Power Plate® se plošina hýbe nahoru a dolů a způsobuje tak rychlou změnu v délce svalu. Jsou stimulovány svalová vřeténka 25 – 50 krát za sekundu, což je daleko rychleji, než jsme schopni vnímat. Jediná cesta pro naše tělo, jak se s takto rychlými stimuly vyrovnat, je aktivace reflexních odpovědí, které vyústí ve 25 – 50 svalových kontrakcí za sekundu. Vibrace tak zvyšují mezisvalovou koordinaci. Další tělesné systémy zapojené do těchto reakcí jsou pojivová tkáň, nervosvalový systém a hormonální systém.

Díky cvičení na stroji Power Plate® se tedy adaptace organismu odehrává mnohem rychleji, s větším množstvím zapojených svalových vláken a vyšší reflexní aktivitou.

Kontraindikace

Pamatujte, že nás zajímá především vaše bezpečnost, a proto vám doporučujeme projít si následující seznam možných kontraindikací a obrátit se na svého lékaře, kdykoliv si nebudete jisti, předtím, než začnete Power Plate používat.

Kontraindikace pro cvičení se strojem Power Plate®

 • Těhotenství DVT/Hluboká žilní trombóza
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Nedávné rány po operaci či chirurgickém zásahu
 • Syntetické/umělé klouby
 • Akutní kýla/onemocnění plotének/spondylolysis
 • Těžká cukrovka Epilepsie
 • Akutní onemocnění/zánětlivé procesy
 • Těžké migrény
 • Použití kardiostimulátoru
 • Nedávno aplikované nitroděložní tělísko, kovové čepy, šrouby, desky, apod.
 • Nádory
 • Potíže se sítnicí/dysfunkce sítnice

Srovnání Power Plate s posilovnou

Běžný trénink Trénink na Power Plate®
Počet tréninků za týden 3 3
Délka tréninku 1,5 hodiny 15 minut
Počet opakování 3 série 1 série
Odpočinek po 1 cvičení 2 minuty ---
Doba zotavení 2 dny 2 dny
Zahřátí 15 minut 45 sekund
Zklidnění 10 minut 60 sekund
% využití svalových vláken 40% 95-97%

Zásady cvičení na Power Plate

 • Před prvním cvičením je potřeba se seznámit s kontraindikacemi (sekce O powerplate)
 • Na cvičební lekce prosím docházejte vždy o 5 min dříve
 • S sebou si vezměte sportovní volné oblečení, čistou sálovou obuv (možnost i bez obuvi)
 • Před každým tréninkem a během něj vypijte alespoň 300 ml tekutin, dodržujte pitný režim
 • Přestávka mezi jednotlivými tréninky je minimálně 48 hodin
 • Optimální je trénovat 2x až 3x týdně.
 • Provádějte každý stupeň tréninkového režimu minimálně 5x než zvýšíte intenzitu, popřípadě po poradě s trenérem.
 • Vyvarujte se stání na patách. Udržujte váhu převážně na polštářkách chodidel.
 • Nikdy se nedotýkejte vibrační podložky hlavou, páteří, břichem nebo krkem.
 • Netrénujte, pokud se cítíte unavení nebo nemocní.

Jak probíhá lekce Power Plate?

Kondiční cvičení trvá celkem 30 minut. Je prováděno pod vedením profesionálně vyškoleným a certifikovaným instruktorem, který se Vám  bude po celou dobu tréninku věnovat a snažit  se jej maximálně přizpůsobit vašim osobním požadavkům a cílům, ať už se jedná o zpevnění postavy, zvýšení svalové síly,  redukce tuků, redukce celulitidy, nebo jiný z mnoha benefitů, které cvičení na Power Plate přináší.

 • Zkrácená doba tréninku se stejnými výsledky
 • Zvýšení svalové síly, výbušnosti a odrazových schopností
 • Pomoc při redukci celulitidy
 • Zlepšení flexibility a rozsahu pohyblivosti
 • Zlepšení rovnováhy a koordinace
 • Zvýšení hustoty kostní tkáně
 • Zotavení a regenerace
 • Zvýšená cirkulace krve
 • Zlepšení nervosvalových funkcí